АНЭУ-д зарагдаж буй хуучин хүнд машин Chevl Kawsky 70