Египет дэх орон нутгийн нитражийн тээрэмүүдийн үнийн жагсаалт