Жайгазини Рой Санг Ахан нарын тоног төхөөрөмжийн үнэ цэнэ