Нунтаглалтын үр ашгийг дээшлүүлэхийн тулд бутлах хэмжээг багасгах