Нэг ууттай гурил бариад түүнийг авах гэсэн оньсогоны шийдэл