Соронзон тусгаарлагчтай усгүйжүүлэлтийн бүтцийн шинж чанар ба хэрэглээ