Хоррид Сингх Шакан Печ Дандах бол маш их ашиглагддаг нөөц юм