Хуурай нунтаг зуурмагийн хэтийн төлөвийн дүн шинжилгээ