Хөөс хөвүүлэн баяжуулах баганыг нийлүүлэх шинэ төхөөрөмж ба хоёр фазын зөөлрүүлэх урсгал