Цементийн чулуунцарын бодит эрдсийн найрлагын судалгаа