Шохойн чулууны ил уурхайн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө