Эмээлийн тулгуур төхөөрөмжийн кабелийн чичиргээг багасгах