ойр пингерт тээрэм gerinding тээрэмдэх үйл явц огноо