элс шахах машин сурталчилсан хөтөч англид үйлдвэрлэсэн