Үйлдвэрийн халуун цувисан ламинар хөргөлтийн системийг сэргээн засварлах түүний эрчим хүч