1433 оны Саа Араб Аль Талидын өргөтгөлөөс тээвэрлэгчдийн параметрүүдийн нэрс