Yedky болон Machin машинуудын хэсгүүд Брэй Тежарат Сингх Зин Симан Аз Их Британи